медни тръби за парно

15 feb. 2013. От всеки колектор съм предвидил(вече го изпълнявам) Ф16 медна тъй като нямам мощност по голяма от 3квата.Всички тръби ще са от мед. Особености на работата на медни тръби за водоснабдяване, правила за монтаж и видове връзки, запояване на медни комуникации. SmartMetalGroup.com Ви предлага медни тръби. Медните тръби са били и все още … Продължение